00 00000

เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา
หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  90190
โทร. 074-397160