พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

S 2916432

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563  พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ สทิงพระ จ.สงขลา