แห่เทียนพรรษา62

โรงเรียนสทิงพระ ร่วมกับ อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ในการแห่ขบวนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

001 10