เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจatkม.217พค65 ๒๒๐๕๒๙ 102

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 0

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 1

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 3

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 4

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 5

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 6

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 7

ปรบพนฐาน ม.1165 ๒๒๐๕๒๙ 8