เปิดกองลูกเสือ2563

ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เหล่าบรรดาลูกเสือ  เนตรานารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทำพิธีเปิดกองประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีนางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานกล่าวเปิดกอง  รวมทั้งคณะผู้กำกับ  รองผู้กำกับ กว่า 30 ชีวิต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

001 47