อบรมการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ด้วย Microbit

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้บอร์ดสมองกลฝังตัว
ด้วยบอร์ด Micro:bit เพื่อการสร้างสรรค์โครงงาน STEM

ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

66644932 10214889470978373 1433765301513617408 n