สพม.16 เข้านิเทศก์ก่อนประเมินสมศ.รอบ4

ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ที่มาชี้แนะ เต็มเต็มเพื่อเตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 4

IMG 7894