พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล คล้ายวันสวรรคต ร.9

003 35

13 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสทิงพระ และหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล คล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ หอประชุม อ.สทิงพระ จ.สงขลา