พิธีถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่10

28 กรกฎาคม 2563   โรงเรียนสทิงพระวิทยา  นำโดย นางสาววนิดา ไหมพรม  และครู ร่วมพิธีถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่10  เพือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

S 2269203