กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา