18/05/65 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนสทิงพระวิทยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

S 8060943