10/05/2565 ประกาศโรงเรียนสทิงพระวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนสทิงพระวิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา

S 45924613