05/10/2564 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน

56887

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนกประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนห้องม3/1 - ม3/4  ม.4 ม.5 และม.6

เนื่องด้วยในวันที่  11  ตุลาคม  2564 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่  1 ณ โรงพยาบาลสทิงพระ

งานอนามัยโรงเรียนจึงขออนุญาตเเจ้งดังนี้

***การรับการฉีดวัคซีน  ในวันจันทร์ที่  11 ตุลาคม  2564

เวลา  08.00-11.00น. ชั้นม.4-5 

เวลา 13.00-15.00 น. ชั้นม.3/1-3 และม.6

หมายเหตุ… ม3/4  เตรียมสำรองไว้  หากนักเรียนไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน งานอนามัยจะโทรหานักเรียนชั้นม3/4  เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าว  ให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนในวันเวลาที่ระบุคะ

***การรับเอกสารเเสดงความประสงค์ที่ทางนักเรียนส่งกลับผ่านมายัง อสม.ให้นักเรียนมารับที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่  7  ต.ค.2564 ณ โดมอเนกประสงค์ข้างหอประชุม

ม.3/1-4  มารับเอกสารคืนในเวลา 09.00-10.00 น.

ม.4-6 มารับเอกสารคืนในเวลา10.00-11.00 น.

กรณีนักเรียนยังไม่ได้เขียนเอกสารเเสดงความประสงค์มารับได้ที่ป้อมยามในวันที่  7 ตุลาคม 2564  ตลอดทั้งวัน
****การเข้ารับการฉีดวัคซีน 

ให้เตรียมเอกสารพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเเจ้งแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสทิงพระ

โดยจะมีครูธมนวรรณ  ครูบังอรเเละครูนิพล  เป็นผู้ประสานงานเเละดูเเลความเรียบร้อย ณ โรงพยาบาลสทิงพระ
****กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทางงานอนามัยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
ส่วนนักเรียนในระดับชั้นม.1 ม.2 และม.3 ห้องอื่นๆ  รอการจัดสรรวัคซีนในรอบถัดไปค่ะ