กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

p 1

 

p 2

 

p 3

 

p 4

 

p 5

 

p 6

 

p 7

 

p 8

 

p 9

 

p 10

 

p 11

 

p 12

 

p 13

 

p 14

 

p 15

 

p 16

 

p 18

 

p 19

 

p 20

 

p 21

 

p 22