12/05/2565 ประกาศโรงเรียนสทิงพระวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งอัตราจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนสทิงพระวิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งอัตราจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2565

1652349039828 01