12 กรกฎาคม 62 ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 62 คณะครู นักเรียน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย001

002

003

004

005

006

007