1 กรกฏาคม 62 พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

1 กรกฏาคม 62 พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

00 2

 

02

 

03

 

04

 

05

 

07

 

09

 

010