ผอ.วนิดา ไหมพรม และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ ดร.วิชิต สังขรัตน์

ผอ.วนิดา ไหมพรม และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ ดร.วิชิต สังขรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน สุคนธ์ กำเหนิดดี / รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประเสริฐ วีสุวรรณ

และตัวแทนครู. รร.สทิงพระวิทยา ร่วมทำบุญในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ ของ ดร.วิชิต สังขรัตน์ (ผู้อุปการคุณของโรงเรียน)

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1

 

2

 

3

 

4