ขอขอบคุณท่านวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ส่งปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2563

โรงเรียนสทิงพระวิทยา ขอขอบคุณท่านวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ส่งปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2563 มาให้ จำนวน 100 ชุด พร้อมหนังสือคดีเด็ดสายด่วน 1569

256161

256163

256165

256168

256172