นักเรียนใหม่65

new.gif

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน นร.ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

เอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา2565

ผังการมอบตัวนักเรียน

บัญชีรายชื่อมอบตัวเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา2565

บัญชีรายชื่อมอบตัวเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา2565

แนวปฏิบัติการรายงานตัวสำหรับนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565

บัญชีรายชื่อรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

บัญชีรายชื่อรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวออนไลน์ (สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 โควตา(นักเรียน รร.สทิงพระวิทยา) แผน วิทย์-คณิต

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 โควตา(นักเรียน รร.สทิงพระวิทยา) แผน คณิต-อังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 โควตา(นักเรียน รร.สทิงพระวิทยา) แผน ไทย-สังคม

ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่